• کنترل Clear Room (دما، رطوبت و فشار)
  • کنترل واحدهای PW، RO، UF
  • سیستم های نظارت و رهگیری محصول
  • بارکد، QR Code، پردازش تصویر
  • سیستم های بسته بندی Packging
  • سیستم های کارتونینگ Cartoning
  • اتوماسیون کامل سیستم بویلر شامل :نمایش و کنترل فلو ، فشار و دمای توسط کنترلر S7-400  به همراه نمایشگر LOCAL HMI   و سیستم های مانیتورینگ بر روی کامپیوتر