این شرکت به واسطه اجرای پروژه های متعدد توانایی ارائه خدمات زیر در زمینه صنایع لبنی، آب میوه و شکلات، آرد، نان و … دارد:

 • تامین تجهیزات
 • طراحی و ساخت سیستم کنترلو راه اندازی UF
 • طراحی و ساخت پاستوریزاتور تمام اتومات و نیمه اتومات
 • Filler و انواع پر کن
 • Cip های تمام اتومات و نیمه اتومات
 • کنترل کامل خطوط به صورت یکپارچه توسط سیستم کنترل و مانیتورینگ SCADA
 • کنترل کیفی انبار و واحد فنی
 • راه اندازی دستگاه های دپازیتور
 • کنترل اتوماتیک والس
 • -اتوماسیون کامل سیستم بویلر شامل :
  نمایش و کنترل فلو ، فشار و دمای توسط کنترلر S7-400  به همراه نمایشگر LOCAL HMI   و سیستم های مانیتورینگ بر روی کامپیوتر