• تامین تجهیزات
  • Heat Tarcing
  • نصب و راه اندازی کوره های ذوب القایی و قوس الکتریکی
  • اتوماسیون پست توزیع
  • راه اندازی وسنکرونیزه کردن Ball Mill
  • نصب و راه اندازی درایور های موتورهای AC و DC توان ضعیف و متوسط
  • جایگزینی موتورهای AC با DC خطوط نورد و فرمینگ
  • سیستم توزین online و تنظیم خوراک دهی